آیت اسم اعظم – مجله اینترنتی وبگردون


ارجمند سید علی خان شیرازی (رضوان الله اللهی) در کتاب کلام طیب نقل می کند که:
اسم اعظم خداوند متعال اسمی است که ابتدای آن «الله» و پایان آن «هو» است و حروف اسم اعظم بدون نقطه است و خواندن آن در خط کشیده شدن یا نبودن این حروف تغییری نمی کند. یکی از سوره های پنج گانه است و این سوره ها عبارتند از: «بقره، آل عمران، نساء، طه و تغبان».

شیخ مغربی گفت: هر که این پنج آیه مبارکه را روزه خود قرار دهد و هر روز «یازده مرتبه» بخواند، هر کار حساس و مهمی، اعم از عام و صغیر، بدون تأخیر طولانی بر او آسان می شود.

این پنج آیه عبارتند از:

پخش صدا

1 – {اللهم لا اله الا او زنده و موجود}

تا آخر آیت الکرسی.

1. خدای یگانه ای که جز او معبودی ندارد، بالذات زنده و عادل است.

ا – ﴿ خدایا معبودی نیست جز او یقینی است که بر کتاب به حق نازل می شود، زیرا حق از آن است که آن است، کیست که آن است. این است که چه کسی است که چه کسی است که چه کسی است که چه کسی است که چه کسی است.

2- یگانه خدایی که جز او خدایی ندارد و در طبیعت همیشه زنده و جاودانه است [مدبّر و نگهدارندۀ همۀ موجودات] خوب؛ این کتابی است که اعتبار می دهد [حقانیت] کتابها را پیش از خود به حق و به تدریج برای شما فرستاد و تورات و انجیل را نیز پیش از آنکه مردم را هدایت کنند و فرقه ها را تقسیم کنند فرستاد. [که معیار شناخت حق از باطل است از آسمانِ دانشِ بی نهایتش] فرود آمد

3 – خداوند معبودی جز او نیست که شما را در روز قیامت محشور می کند، در آن شکی نیست و راستگوتر از خدا کیست؟

3- خدای یکتا است، معبودی جز او نیست، قطعاً او همه شما را در روز قیامت خواهد دید. [فرارسیدن] شکی نیست [برای محاسبۀ اعمال] جمع می کند، چه کسی در گفتار از خدا راستگوتر است؟

4- {خداوندی جز او نیست و اوست نیکوترین نامها}

4- خداوند یگانه است، معبودی جز او نیست، بهترین اسماء فقط صفت اوست.

5- {خداوند جز او معبودی نیست و مؤمنان بر خدا توکل کنند}

5- این خداست، معبودی جز او نیست، پس مؤمنان باید تنها بر او توکل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید