ارتباط بین خشم و گرسنگی


نتایج یک مطالعه در دانشگاه کمبریج ارتباط بین خشم و گرسنگی را نشان می دهد.تئوری های متعددی برای توضیح ارتباط بین این دو احساس ارائه شده است.

یک فرد گرسنه اغلب با احساسات منفی دست و پنجه نرم می کند و گرسنگی ادامه دار می تواند به خشم سرایت کند.

نگاهی به کلمات نیز ما را به این ارتباط می رساند. در انگلیسی می گوییم گرسنه و عصبانی. و چه اتفاقی! این دو کلمه فقط با یک حرف از هم جدا می شوند.

محققان دانشگاه آنگلیا راسکین (ARU) در کمبریج بریتانیا می گویند که توانسته اند این ارتباط را طی مطالعات خارج از آزمایشگاه ثابت کنند.

آنها در مطالعه خود، احساسات 60 داوطلب بزرگسال را در یک دوره 21 روزه، پنج بار در روز از طریق یک اپلیکیشن، احساساتی مانند عصبانیت، تحریک پذیری و لذت را مشاهده و ثبت کردند.

نتیجه این تحقیق که در مجله تخصصی «پلاس وان» منتشر شده، حاکی از وجود ارتباط واضحی بین احساس گرسنگی و احساسات منفی است.

اما دقیقا دلیل این ارتباط چیست؟ نظرات مختلفی در این باره بیان شده است که به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم.

ویرن سوامی از دانشگاه آنگلیا راسکین، که رهبری تیم تحقیقاتی را بر عهده داشت، می‌گوید یکی از دلایل ممکن می‌تواند این باشد: وقتی سطح قند خون در مغز پایین است، نمی‌توان احساسات را به درستی کنترل کرد.

دلیل دیگر ممکن است این باشد که وقتی گرسنه هستیم به محرک های خارجی واکنش متفاوتی نشان می دهیم، حساسیت ما افزایش می یابد و در مواجهه با محرک های مزاحم زودتر عصبی می شویم.

سوامی می گوید که شاید ترکیب پیچیده ای از این دو علت ارتباط بین این دو حس باشد. به گفته وی، عوامل روانی نیز می توانند در احساس خشم در هنگام گرسنگی نقش داشته باشند و نقش آنها حتی از تأثیر قند خون نیز قوی تر است.

شبهات موجود

ویرن سوامی، رهبر این تحقیق معتقد است که می توان از ارتباط گرسنگی و عصبانیت به صورت عملی استفاده کرد، به طوری که وقتی عصبانی می شویم از خود بپرسیم دلیل آن عصبانیت چیست؟ آیا گرسنگی می تواند دلیل آن باشد؟ اگر چنین است، کافی است چیزی بخورید.

با این حال، یوهان کریستوف کلوتر، استاد روانشناسی تغذیه و سلامت در دانشگاه علوم کاربردی فولدا آلمان، می گوید که در مقوله گرسنگی و خشم، علت و معلول را نمی توان از هم جدا کرد. به گفته این کارشناس بازنشسته گرسنگی می تواند بیانگر خشم نیز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید