جملات کوتاه انگیزشی و الهام بخش


انگیزه به مجموعه عواملی اطلاق می شود که باعث می شود افراد رفتار و تلاش خود را به گونه ای خاص انجام دهند و از این طریق به اهداف مورد نظر دست یابند. در این مطلب جملات کوتاه انگیزشی و الهام بخش را برای شما قرار داده ایم.

1- در زندگی سختی هایی را پشت سر گذاشتم که قبل از تصادف فکر نمی کردم بتوانم آنها را انجام دهم.
بعدها هم باورم نمی شد که از این تصادف جان سالم به در برده ام.
آدم خودش را نمی شناسد مخصوصا قدرت هایش را…

2- رابطه شما با خودتان مسیر همه روابط دیگر زندگی شما را تعیین می کند.

3- گاهی اوقات تو تنها انگیزه ای هستی که باعث می شود صبح چشمانم را باز کنم.

4- انسان خودساخته بازیچه بادهایی نمی شود که همه جا جاری است

5- به نظر من زیباترین راه برای اینکه به کسی نشان دهیم دوستش داریم این است که به او ثابت کنیم که کافی است.
خوشبختانه
برای عشق
برای آرامش
به عقب تکیه دادن
سعی می کنم سرعتم را حفظ کنم
همین برای همه کافی است

6-خوشبختی به دست آوردن همه چیزهایی که می خواهید نیست.
خوشبختی یعنی از همه چیزهایی که داری
لذت بردن…

7- آنچه هست را بپذیر
گذشته را رها کن
و چه اتفاقی خواهد افتاد
ایمان داشتن

8- هرگز از بلند کردن صدای صداقت، راستی و شفقت در برابر بی عدالتی، دروغ و طمع نترسید.
اگر مردم دنیا این کار را می کردند، دنیا را تغییر می دادند».

9- دیروز نمی دانستیم اما امروز اتفاق افتاد
امروز تمام نمی شود، فردا خواهد بود!
خوب برای فردا و خوب برای دیروز
آن را در گذشته رها کنید
تا به حال امروز زندگی است
انجام دادن.

10- از چرخش اتفاقات زندگی ناامید نشوید، بسیاری از این اتفاقات خارج از درک ما هستند.
تلاش برای درک خدا با ذهن محدودمان مانند اندازه گیری حجم اقیانوس با ترازو است.
بیایید سعی کنیم درک نکنیم که چرا همه چیز اینگونه است، بیایید آن را در هر شرایطی کاملاً بپذیریم
در هر کسی یک خوبی نهفته است.

دیدگاهتان را بنویسید