در این دو تصویر چندین تفاوت وجود دارد


چند کودک در این صحنه زمستانی آدم برفی می سازند. اگر دقت کنید متوجه می شوید که همه چیز بین آنها کاملاً یکسان نیست. در این دو تصویر چندین تفاوت وجود دارد.

در این دو تصویر چندین تفاوت وجود دارد
در این دو تصویر چندین تفاوت وجود دارد

در اینجا ما یک پازل تصویری برای شما داریم، پنج تفاوت بین جفت تصاویر وجود دارد. با دقت نگاه کنید و ببینید چند تفاوت را می توانید پیدا کنید و سپس به پایین بروید تا همه آنها را در تصویر بعدی ببینید.

برای دیدن پاسخ به انتهای صفحه بروید:

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ:

دیدگاهتان را بنویسید