ضرب المثلی هست یکی به نعل می زند یکی به میخ


ضرب المثل یکی به کفش می زند، یکی به میخ می زند، یکی به کفش می زند، یکی به میخ می زند; این کنایه از افرادی است که در مورد مسائل مختلف موضع روشنی نمی گیرند و معمولا این افراد رفتار و گفتار دوگانه دارند و با استفاده از این روش سعی در حفظ علایق خود از همه جهت دارند، حال بیایید داستان ضرب المثل Hit one را در ادامه مطلب ببینیم. میخ از جایی که می آید

در گذشته مردم چهارپا را به صورت اسب حمل می کردند تا در پیاده روی طولانی مدت به سم حیوان آسیبی وارد نشود او تجربه کافی داشت.

برای اینکه نعل اسب با سم حیوانی به نعل اسب برخورد کند، ابتدا سم را کمی تراشید و سپس با کمک میخ مخصوص نعل اسب را به سم حیوانی چسباند.

از کراوات برای جلوگیری از مزاحمت و لگد زدن حیوان توسط چکش و فشار میخ و همچنین نشان دادن سر کار به صاحب حیوان استفاده می شود که در نتیجه نعل اسب به درستی در جای خود قرار گرفت و حیوان در وضعیت مناسبی قرار گرفت. آسیبی نبیند و صاحب حیوان از عملکرد مناسب کفاش راضی است.

برای مشاهده لیست جملات روی تصویر زیر کلیک کنید:

داستان قول
داستان قول

دیدگاهتان را بنویسید