ضرب المثل: زیرش آتش نگذار، جارو بر سرش نگذار


مردی از روستایی به شهر آمده بود. در بازار از آسیاب باروتی گذشت که در آن سبوس می جوشیدند. هر بار آتش را زیر دیگ می ریخت و وقتی دیگ روی زمین می نشست، با جارویی که در دست داشت به زمین می زد تا فرو برود.

کمی به کارش نگاه کرد و دید که با تیز کردن آتش، دیگ را کف می کند، نصیحتش کرد: «برادر! آتیش نزن، جارو نزن!»
پیام ها

1- انسان از افراط و تفریط بپرهیزد.

2- اغراق و مبالغه همان مقدار کار را تباه می کند که غلو و ایجاز.

3- اعتدال بهترین راه برای انجام کارهاست.

کاربرد :

  1. برای کسی که در کار خود تعادل ندارد یا زیاده روی می کند.
  2. در مذمت و نکوهش افراط و تفریط در کار.

برای مشاهده لیست ضرب المثل ها روی عکس زیر کلیک کنید:

داستان ضرب المثل
داستان ضرب المثل

دیدگاهتان را بنویسید