نماز عید فطر چیست؟ چرا می خوانیم؟ چگونه بخوانیم


چگونه نماز عید فطر را بخوانیم؟ نماز عید فطر یک امر مستحبی (در زمان غیبت) است که 2 رکعت است و باید از طلوع آفتاب تا ظهر خوانده شود. کیفیت، اهمیت و ماهیت این عمل را در این مقاله به طور کامل بررسی کرده‌ایم که می‌توانید در ادامه بخوانید.

نماز عید فطر چیست؟

چگونه نماز عید فطر را بخوانیم؟ این یکی از سؤالات مهمی است که همه ساله در برابر مسلمانان مطرح می شود. همانطور که می دانید عید سعید فطر یکی از اعیاد مشترک شیعه و سنی است که در اولین روز ماه بعد از ماه مبارک رمضان، اول شوال برگزار می شود و می توان آن را یکی از مهم ترین اعیاد دین اسلام دانست. مسلمانان در روز عید فطر آداب و رسومی را رعایت می کنند که از جمله آنها می توان گفت:

 • روزه در این روز حرام است. زیرا مسلمانان آن را به عنوان روز عید و به عنوان ثواب پس از اتمام روزه انجام می دهند.
 • در این روز بر مسلمانان پرداخت فطریه واجب است. فطریه یا زکات فطریه یکی از واجبات است که حدود 3 کیلوگرم نیروی انسانی مانند گندم، جو، کشمش و مانند آن را شامل می شود. این تعهد مالی برای افراد خاصی از جمله فقرا، بردگان، بدهکاران و زکات گیران پرداخت می شود.
 • غسل که از مستحبات این روز است صبح زود انجام می شود.
 • نکته مهم دیگر نماز عید فطر است که در این قسمت می خواهیم به این سوال که چگونه نماز عید فطر را بخوانیم پاسخ دهیم. نیز پرداخت کنید

در این بخش، دعا برای افزایش روزی را بخوانید.

چرا نماز عید فطر می خوانیم؟

نماز عید فطر از مستحباتی است که در زمان غیبت امام زمان واجب نمی شود ولی در زمان حضور ایشان واجب می شود. نماز عید فطر از هنگام طلوع آفتاب تا ظهر شروع می شود و می تواند به صورت گروهی یا فردی (در زمان غیبت) خوانده شود (بهتر است در این مورد طبق نظر مراجع عمل شود). همچنین مستحب است مسلمانان بعد از طلوع آفتاب (بعد از ظهر) افطار کنند و زکات واجب را بپردازند.

با مقدمه ای کوتاه، قبل از اینکه به نحوه خواندن نماز عید فطر بپردازیم، با هم به یک سوال مهم پاسخ می دهیم. این سوال این است که چرا باید نماز عید فطر را بخوانیم؟ در این مورد می توان دلایل زیر را بیان کرد:

 • اگر چه خواندن نماز عید فطر در زمان غیبت امام واجب نیست، اما می تواند آثار بسیار خوبی داشته باشد. با شرکت در این مراسم می توانید در کنار برادران دینی خود که همگی به مدت یک ماه خدا را بندگی کرده اند، از احساس معنوی برخوردار شوید.
 • بهره گیری از فضای معنوی در جشن عید فطر و استماع خطبه های مذهبی و جشن گرفتن بعد از یک ماه روزه داری از دیگر مواردی است که در مورد نماز عید فطر می توان گفت.
 • این دعا از مهم ترین اعمال جمعی مسلمانان به شمار می رود. از سوی دیگر، با توجه به رایج بودن آن در میان مسلمانان شیعه و سنی، می توان آن را نمادی از وحدت امت اسلامی دانست.
 • این نماز سنت ثابتی از رسول خدا و ائمه ماست و همین دلیل برای انجام و شرکت در این عمل کافی است.
نماز عید فطر و معنای آن
معرفی کامل نماز عید سعید فطر

چگونه نماز عید فطر را بخوانیم؟

حال لازم است بدانیم نماز عید فطر را چگونه بخوانیم. توضیحاتی بدهید. این نماز را می توان در فراده یا جماعت خواند و مانند نماز عید قربان 2 رکعت دارد. نحوه و کیفیت خواندن این دعا به شرح زیر است:

 • اول نیت نماز عید فطر را ادا کنید. سپس قرب الی الله را می گویید و رکعت اول را شروع می کنید. (این نماز اذان و اقامه ندارد، بلکه مستحب است مؤذن کلمه «الصلاه» را سه مرتبه تلفظ کند.
 • در رکعت اول ابتدا سوره حمد را بخوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم ﴿1

منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است ﴿2 مهربان ترین ﴿3 صاحب قیامت ﴿4 از عبادت و یاری تو برحذر باش ﴿5 راه درست را به ما نشان دهید ﴿6 جاده ای که به آنها داد خشم نیست بلکه کسی است که باخت ﴿7

 • پس از اتمام سوره حمد، سوره غاشیه یا آلا خوانده شود. (سوره اعلاء معمول است). سوره على 19 آيه دارد كه عبارتند از:

نام پروردگارت را ستایش کن ﴿1﴾ کسی که آفرید و اصلاح کرد ﴿۲﴾ و آن کس که مقرّر کرد، چنان هدایت کرد ﴿3﴾ و آن که پاشا را بیرون آورد ﴿٤﴾ و او را تفاله کرد ﴿٥﴾ ما شما را می خوانیم، پس فراموش نکنید ﴿₩﴾ مگر آن که خدا بخواهد که آشکار و پنهان را می داند. ﴿٧﴾ و ما کار را برای کسانی که مانده اند آسان می کنیم ﴿٨﴾ بنابراین به یاد داشته باشید اگر حافظه کار می کند ﴿٩﴾ او به کسی که می ترسد یادآوری می کند ﴿10﴾ و بدبختان از آن اجتناب می کنند ﴿11﴾ که در آتش بزرگ نماز می خواند ﴿12﴾ سپس نه در آن مرد و نه آن را زنده کرد ﴿۱۳﴾ کسی که خود را پاکیزه کرده است، موفق شده است ﴿۱۴﴾ و نام پروردگارش را بر زبان آورد و نماز خواند ﴿۱۵﴾ بلکه شما زندگی دنیوی را ترجیح می دهید. ﴿16﴾ و آخرت بهتر و ماندگارتر است ﴿17﴾ توی کتابهای اول هست ﴿18﴾ نوشته های ابراهیم و موسی ﴿۱۹﴾

 • اکنون با خواندن این سوره پنج تکبیر و پنج قایق خوانده می شود. کیفیت انجام این مرحله در پاسخ به نحوه خواندن نماز عید فطر؟ در توضیح آن آمده است: ابتدا تکبیر (یک الله اکبر) و قنوت خوانده می شود. بالاخره بعد از تکبیر پنجم و خواندن قنوت آن، تکبیر دیگری گفته می شود و به رکوع می روید. ذکر قنوت شامل 16 عبارت است که می توانید از کارت دعا بدون حفظ کردن آن را بخوانید:
  • خدایا اهل سربلندی و شکوه، اهل سخاوت و توانا، اهل بخشش و رحمت.
   • خدایا تو سزاوار بزرگی و عزت و بخشش و قدرت و بخشش و رحمت هستی.
  • و پرهیزگاران و گذشت کنندگان در آن روز پرهیزگارند.
   • شما سزاوار تقوا هستید و برای این روزی که عید کردید از شما طلب مغفرت می کنیم
  • آن را ضیافتی برای مسلمانان و برای محمد صلی الله علیه و آله و گنج و کرامت و مکمل او قرار دادم.
   • برای ما مسلمانان و برای حضرت محمد (ص)
  • دعا کردن بر محمد و محمد و ورود به هر خیری:
   • که بر محمد و آل او درود فرستادی و مرا در هر خیری قرار دادی
  • ای محمد و محمد وارد آن شدی و اگر مرا از هر بدی رها کنی بیرون خواهی آمد.
   • نیکی محمد و آل او را در او آوردی و مرا از هر بدی و بدی دور کردی.
  • از اوست محمد و آل محمد صلوات تو بر او و آنان باد، خدایا از تو می خواهم:
   • از این محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا لطفا
  • بهترین آن چیزی است که بندگان صالحت از تو خواسته اند و من به تو پناه می برم از آنچه بندگان مخلصت از آن پناه می برند.
   • بهترین چیزی که بندگان شایسته تو از تو خواسته اند و من از آنچه به آن پناه می بردند به تو پناه می برم.
  • حال در ادامه آموزش خواندن نماز عید فطر، بعد از سجده به سجده رفته و 2 سجده انجام می دهید.
   • کمان را ذکر کنید: سبحان ربیع العظیم و سبحان.
   • ذکر سجده: سبحان ربیع اللّه و بهمدا.
 • حال پس از دو سجده بر می خیزید و رکعت دوم را شروع می کنید. اول سوره حمد را بخوانید.
 • سپس سوره شمس را بخوانید. سوره شمس دارای 15 آیه به شرح زیر است:

و خورشید و طلوع آن ﴿1﴾ و چون ماه به دنبال او رفت ﴿۲﴾ و روزی که آن را پاک کرد ﴿3﴾ و هنگامی که شب آن را فرا گرفت، ﴿٤﴾ و آسمان و آنچه ساخته اند ﴿٥﴾ و زمین و آنچه آن را با خود برد ﴿₩﴾ و همان و هر چیز دیگری ﴿٧﴾ بنابراین او را به زنا تحریک کرد و او را تقویت کرد ﴿٨﴾ کسانی که در زکات موفق شده اند ﴿٩﴾ و کسانی که آن را زیر پا گذاشتند ناامید شدند ﴿10﴾ ثمود ظلم خود را انکار کرد ﴿11﴾ وقتی برادرانش را زنده کرد ﴿12﴾ و رسول خدا به آنها فرمود: شتر خدا را آب داد ﴿۱۳﴾ پس آن را تکذیب کردند، پس تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به خاطر گناهشان مجازات کرد. ﴿۱۴﴾ و از عواقب آن نمی ترسد ﴿۱۵﴾

 • بعد از این سوره در ادامه آموزش مبحث «نماز عید فطر را چگونه بخوانیم؟» 4 تکبیر و 4 قنوت برخلاف رکعت اول خوانده شود. ذکر قنوت همان قنوت رکعت اول است. همچنین توجه داشته باشید که بعد از تکبیر چهارم نباید تکبیر دیگری گفته شود.
 • سپس یک دست و دو کمان درست کنید.
 • در پایان پس از دو سجده ذکر تشهد و سلام را بخوانید.
  • خاطره ای از شهادتشهادت می دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و او شریکی ندارد و شهادت می دهم که محمد بنده و رسول او صلوات الله علیه و آله و سلم است.
  • سلام برسان: «السلام علیک ای پیامبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

همچنین ذکر زیر را می توانید بعد از نماز عید سعید فطر، مغرب و عشا در روز عید فطر، نماز صبح، ظهر و عصر در این روز مبارک بخوانید:

 • «الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و الله اکبر، الله اکبر و الله اکبر».

برای سهولت در کار و در پایان پاسخ به سوال «چگونه نماز عید فطر را بخوانیم؟» باید گفت که اگر متون و اذکار آن را حفظ نکرده اید از کارت دعای عید سعید فطر استفاده کنید. -نماز فطره و یا همراه با امام جماعت به زبان جاری اذعان کنید. خواندن این دعا را می توان به همه مردان و زنان توصیه کرد.

چگونه نماز عید فطر را بخوانیم؟
قرائت رکعت اول و دوم نماز عید سعید فطر

دیدگاهتان را بنویسید