چگونه اثر مسکن ها را تسریع کنیم؟


کسانی که از درد رنج می برند و نیاز به مصرف دارو دارند، به ندرت به این فکر می کنند که چگونه می توان سرعت اثر مسکن ها را افزایش داد؟

بر اساس گزارش نشریه آلمانی فوکوس آنلاین؛ یک مطالعه جدید نشان می دهد که موقعیت صحیح بلع و وضعیت بدن می تواند زمان عمل دارو را ده برابر افزایش دهد. به خصوص در هنگام درد حاد.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه جانز هاپکینز انجام شده است، نشان می دهد که وضعیت بدن در حین و پس از مصرف دارو تاثیر بسزایی در سرعت عمل آن دارد.

محققان از یک مدل طراحی شده ویژه برای نقشه برداری از سفر یک قرص از طریق معده به دوازدهه استفاده کردند. این مدل که StomachSim نام دارد، اتفاقاتی را که هنگام هضم غذا یا دارو در معده می افتد، شبیه سازی می کند.

چگونه اثر مسکن ها را تسریع کنیم؟
چگونه اثر مسکن ها را تسریع کنیم؟

از آنجایی که بیشتر داروها فقط زمانی کار می کنند که معده مواد فعال را به روده ها آزاد می کند، در این مطالعه لازم بود مشخص شود که قرص در کدام موقعیت سریعتر به پشت معده می رسد. برای انجام این کار، تیم تحقیقاتی چهار موقعیت را آزمایش کردند:

ایستادن

بشین

دراز کشیدن به پهلوی راست

دراز کشیدن به پهلوی چپ

بر اساس نتایج این مطالعه، زمانی که فرد به پهلوی راست خود دراز می کشد، ماده موثره با بیشترین سرعت به عمیق ترین قسمت معده می رسد و 2.3 برابر سریعتر از زمانی که ایستاده است، حل می شود. به طور خاص، مدت اثر دارو به شرح زیر متفاوت است:

ایستاده و نشسته: 23 دقیقه تا اثر

دراز کشیدن به پهلوی راست: 10 دقیقه تا رسیدن به اثر

دراز کشیدن به پهلوی چپ: 100 دقیقه تا اثر

محققان توضیح می‌دهند که وقتی به پهلوی چپ دراز می‌کشید، قرص ده برابر کندتر از زمانی که به پهلوی راست دراز می‌کشید، در معده‌تان حرکت می‌کند. همچنین خوابیدن به پشت به اندازه ایستادن موثر است.

همانطور که محققان می نویسند، جاذبه و شکل نامتقارن معده بر سرعت انتشار مواد فعال در جهت دوازدهه تأثیر می گذارد. اگر به پهلوی راست دراز بکشید، اثر متقابل جاذبه، انقباضات معده و جریان شیره معده به شدیدترین زاویه می رسد. این سریعترین راه برای سر خوردن قرص در معده است. به گفته محققان، این یافته ها به ویژه برای بیماران مسن یا در بستر مفید است.

علاوه بر وضعیت بدن، پارامترهای دیگری نیز بر سرعت عمل قرص تأثیر می گذارد. به گفته محققان، این قرص ها باید:

باید چند دقیقه قبل از غذا مصرف شود، زیرا شکم پر اثر قرص را کاهش می دهد.

همیشه با مایعات فراوان قورت دهید.

قطره‌ها معمولاً سریع‌تر از قرص‌ها عمل می‌کنند، زیرا از طریق مخاط دهان یا بینی وارد جریان خون می‌شوند و بنابراین سریع‌تر جذب می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید